تازه های رستورانی

مزایای نرم افزارهای تخصصی فروش رستورانی

حذف صندوق های قدیمی ثبت سفارش مشتریان کنترل خودکار سفارشات و فروش روزانه کنترل گردش نقدینگی صندوقداران ایجاد چند صندوق که به صورت موازی با هم کار میکنند کنترل عملیات فروش و ارائه گزارشات مربوطه کنترل موجودی کالا در انبارها و پای کار تولید.....

کیوسک سفارش گیر

کاهش زمان انتظار در صف سفارش, کاهش هزینه نیروی انسانی, سهولت در سفارش گیری

بستن منو