همکاری بخش مالی و حسابرسی داخلی، کلید دستیابی به راهبری شرکتی اثربخش

همکاری بخش مالی و حسابرسی داخلی، کلید دستیابی به راهبری شرکتی اثربخش
همکاری بخش مالی و حسابرسی داخلی

بر اساس گزارش مشترک تعدادی از کارشناسان فدراسیون بین المللی حسابداران و انجمن حسابرسان داخلی، راهبری شرکتی اثربخش، نتیجه ی سیاست گذاری سازمانی، فرآیندها و تعاملات متقابل بخش های مختلف است. نقش های متمایز بخش مالی یک سازمان و حسابرسی داخلی آن، به عنوان پشتوانه ای مستحکم از اهداف و استراتژی های سازمانی حمایت می کند.

اتحاد، ارتباط و هماهنگی – نقش های متمایز حسابرسی داخلی و بخش مالی برای دستیابی به راهبری شرکتی اثربخش، عنوان گزارشی است که اخیراً به همت کارشناسان راهبری شرکتی با دانش و تجربیات گسترده در این زمینه و رهبران انجمن های حرفه ای بین المللی، تهیه شده است. در این گزارش به چندین الزام اساسی برای دستیابی به راهبری شرکتی اثربخش اشاره شده است، از جمله:

1- فرهنگ اخلاقی سازمانی، رهبران را در سراسر سازمان قادر می سازد تا فرآیندهای راهبری شرکتی خوب را به اجرا درآوردند.

2- ارتباط و همکاری موثر بین نقش های مختلف

3- احراز صلاحیت های لازم توسط بخش های حسابرسی داخلی، مالی و حسابداری، نیاز سازمان برای به دست آوردن حمایت و توجه ذینفعان است. ریچارد اف. چمبرز، رئیس انجمن حسابرسان داخلی اذعان کرد، همکاری میان حسابرسی داخلی و بخش مالی برای اطمینان از دستیابی به راهبری شرکتی خوب موضوعی حیاتی است.

سازمان ها با شناختن نقش های متمایز و ارزش تعاملات سازنده میان این بخش ها می توانند توان عملیاتی خود را بهبود ببخشند. راشل گریمز، رئیس فدراسیون بین المللی حسابداران نیز معتقد است، اکنون نیاز به پیگیری اقدامات و حفظ فرهنگ هایی که منجر به راهبری شرکتی خوب می شود، به طور جدی احساس می شود.

  حسابداری و رایانش ابری: آنچه باید بدانید

نقش حسابداران حرفه ای

حسابداران حرفه ای در راهبری شرکتی و در تمامی خطوط دفاعی نقش اساسی دارند. آن ها از تمام ضوابط اخلاقی جهانی پیروی می کنند که نشان دهنده ی الزام حرفه نسبت به منافع عمومی است. این گزارش خاطر نشان می کند، به دلیل این که حسابرسی داخلی و بخش مالی سازمان نقش مکمل دارند، همپوشانی وظایف آن ها ممکن است به جلوگیری از شکاف در راهبری شرکتی کمک کند.

به اعتقاد کارشناسان، برخورداری از حسابرسی داخلی و بخش مالی به شکل توامان بیانگر نگاه سازمان به اهمیت مقوله ی ارزش آفرینی است.

چمبرز اضافه کرد، حسابرسی داخلی باید مزایای وجود نقش خود در فرآیند راهبری شرکتی را ترسیم نماید. ذینفعان (مدیران اجرایی و هیات مدیره) که تعاملات و روابط پیچیده ی موثر بر راهبری شرکتی را به خوبی می شناسند، در بهترین موقعیت برای کمک به سازمان های خود در راستای رسیدن به موفقیت قرار دارند.

این گزارش، خود نیز به اهمیت ارتباط و همکاری میان فدراسیون بین المللی حسابداران و انجمن حسابرسی داخلی اشاره می کند. این دو سازمان سال هاست که رابطه ای طولانی و متقابل دارند و تفاهم امه ها زیادی را برا ارتقای کارهای مشارکتی میان هیات ها و کمیته های یکدیگر، منعقد نموده اند.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
( رای)

پاسخی بگذارید

بستن منو